อัตตโนประวัติ 00

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 00 จาก 09] สารบัญ อัตตโนประวัติ ประวัติของบิดามารดา ศุภนิมิต…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 01

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 01 จาก 09] ชีวประวัติโดยมาก คนอื่นเป็นผู้เขียน หรือในเมื่อเจ้าตัวไม่มี ตายแล้ว…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 02

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 02 จาก 09] ประวัติของบิดามารดา มาตอนนี้ เราอดที่กล่าวถึงประวัติของบิดามารดาไม่ได้ เพราะเราระลึกถึงพระคุณของท่านทั้งสองมากเป็นพิเศษ…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 03

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 03 จาก 09] ศุภนิมิตและความรู้ที่เป็นธรรม เกิดขึ้นในสมัยเป็นเด็ก เนื่องจากในระยะนี้… จะเพราะชีวิตของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 04

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 04 จาก 09] ๑.ความกดดันของกลียุคทำให้ใจหันเหไปได้เหมือนกัน ในระยะนี้ บ้านเมืองแถบนี้เกิดโจรขโมยลักโคกระบือ มีอันธพาลเต็มไปหมดทั่วบ้านทั่วเมือง…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 05

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 05 จาก 09] ๑๒. พรรษา ๔ จำพรรษาที่ป่าช้าทิศเหนือของอำเภออากาศอำนวย…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 06

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 06 จาก 09] ๑๙. พรรษา ๑๑ จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสี…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 07

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 07 จาก 09] ๒๓. พรรษา ๑๕ จำพรรษาที่บ้านโป่ง…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 08

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 08 จาก 09] ๓๓. พรรษา ๕๔ ไปแสดงธรรมต่างประเทศ…
อ่านต่อ

อัตตโนประวัติ 09

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย [หน้า 09 จาก 09] ๓๔. พรรษา ๕๕-๕๖ สังขารนี้เป็นวัฏจักร…
อ่านต่อ