อัตตโนประวัติ 00

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
[หน้า 00 จาก 09]

สารบัญ

 • อัตตโนประวัติ
 • ประวัติของบิดามารดา
 • ศุภนิมิต และความรู้ที่เป็นธรรมเกิดขึ้น ในสมัยเป็นเด็ก
 1. ความกดดันของกลียุคทำให้ใจหันเหไปได้เหมือนกัน
 2. พบพระอาจารย์สิงห์
 3. ออกจากบ้านครั้งที่สอง ตามพระอาจารย์สิงห์ไป
 4. บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเรียนต่อ
 5. สามเณรได้เป็นเศรษฐีของรัฐบาล
 6. อุปสมบท ณ วัดสุทัศนาราม
 7. เราพึ่งรู้จักรสชาติของความอาลัยครั้งแรก
 8. ออกจากอุบลเป็นคณะเที่ยวรุกขมูล
 9. พบท่านอาจารย์มั่นครั้งแรก
 10. พรรษา 2 จำพรรษาบ้านหนองลาด (พ.ศ.2467)
 11. พรรษา 3 จำพรรษาบ้านนาช้างน้ำ
 12. พรรษา 4 จำพรรษาที่ป่าช้างทิศเหนือของอำเภออากาศอำนวย (พ.ศ.2469)
 13. พรรษา 5 จำพรรษาอยู่ที่บ้านนาช้างน้ำ (พ.ศ.2470)
 14. พรรษา 6 จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำพระนาผักทอก (พ.ศ.2471)
 15. พรรษา 7 จำพรรษาบ้านนาทราย (พ.ศ.2472)
 16. พรรษา 8 จำพรรษาที่บ้านพระครือกับพระมหาปิ่น (พ.ศ.2473)
 17. พรรษา 9 จำพรรษาที่อำเภอพล (พ.ศ.2474)
 18. พรรษา 10 จำพรรษาที่โคราช (พ.ศ.2475)
 19. พรรษา 11 จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสี หนองคาย (พ.ศ.2472)
 20. พรรษา 12 จำพรรษาที่ป่าเมี่ยง แม่ปั๋ง ตั้งต้นเรียนกัมมัฎฐานใหม่ (พ.ศ.2477)
 21. พรรษา 13 จำพรรษาที่หมู่บ้านมูเซอ (บ้านปู่พญา) (พ.ศ.2478)
 22. พรรษา 14 จำพรรษาที่เดิมสามองค์ด้วยกัน (พ.ศ.2479)
 23. พรรษา 15 จำพรรษาที่บ้านโป่ง อ.แม่แตง (พ.ศ.2480)
 24. พรรษา 16 จำพรรษาที่บ้านหนองดู่ อ.ปากบ่อง จ.ลำพูน (พ.ศ.2481)
 25. พรรษา 17-25 จำพรรษาที่วัดอรัญญวาสี หนองคาย
 26. พรรษา 26-27 จำพรรษาที่เขาน้อย ท่าแฉลบ จันทบุรี (พ.ศ.2491-2492)
 27. พรรษา 28 จำพรรษาที่โคกกลอย พังงา (พ.ศ.2493)
 28. พรรษา 29-41 จำพรรษาที่ภูเก็ต (พ.ศ.2494-2506)
 29. พรรษา 42 จำพรรษาที่ถ้ำขาม พรรณานิคม สกลนคร (พ.ศ.2506)
 30. พรรษา 30-50 จำพรรษาที่วัดหินหมากเป้ง (พ.ศ.2508-2515)
 31. พรรษา 51-52 จัดเสนาสนะวังน้ำมอก (พ.ศ.2516-2517)
 32. พรรษา 53 สร้างวัดลุมพินี (พ.ศ.2518)
 33. พรรษา 54 ไปแสดงธรรมต่างประเทศ (พ.ศ.2519-2520)
 34. พรรษา 55-56 สังขารนี้เป็นวัฎจักร (พ.ศ.2420-2421)
 35. พรรษา 57-70 28ปีที่วัดหินหมากเป้ง (พ.ศ.2522-2535)
 36. พรรษา 71-ปัจจุบัน (พ.ศ.2536-2537)
 37. บทสรุป

หมายเหตุ: คงเลขหัวข้อเหมือนในหนังสือ แต่จัดแบ่งลงหน้าเวปเพจเป็น 9หน้า