ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 01

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 01 ไตรสรณคมน์ (1) [MP3 30.3MB]…
อ่านต่อ

ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 02

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 02 มรรค (1) [MP3 24.9MB]…
อ่านต่อ

ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 03

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 03 การให้ทานเเละรักษาศีล [MP3 30.1MB] [Ogg…
อ่านต่อ

ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 04

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 04 ธรรมอาศัยคงามสงบ [MP3 1.0MB] [Ogg…
อ่านต่อ

ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 05

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 05 หลักการฟังธรรม [MP3 23.0MB] [Ogg…
อ่านต่อ

ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 06

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 06 พิจารณาความตาย [MP3 30.1MB] [Ogg…
อ่านต่อ

ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 07

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 07 สุขภาพกาย ใจ [MP3 17.6…
อ่านต่อ