ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 05

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 05
 2. หลักการฟังธรรม [MP3 23.0MB] [Ogg 16.7MB]
 3. การศึกษาพุทธศาสนา [MP3 23.5MB] [Ogg 16.7MB]
 4. วันอาสาฬหบูชา (2) [MP3 24.1MB] [Ogg 16.9MB]
 5. มะม่วงหวาน [MP3 17.4MB] [Ogg 12.6MB]
 6. เริ่มต้นกันใหม่ [MP3 20.2MB] [Ogg 13.1MB]
 7. เบื้องต้นการทำคุณงามความดี [MP3 18.8MB] [Ogg 12.3MB]
 8. ธาตุสี่ (3) [MP3 17.3MB] [Ogg 11.0MB]
 9. วิธีหาจิต (2) [MP3 12.0MB] [Ogg 8.6MB]
 10. วิธีหัดสมาธิ [MP3 12.1MB] [Ogg 8.5MB]
 11. บันได 3 ขั้น [MP3 20.6MB] [Ogg 13.5MB]
 12. บันได [MP3 16.8MB] [Ogg 11.8MB]
 13. คุณานิสงส์ของการทำบุญ [MP3 11.7MB] [Ogg 7.3MB]
 14. วันมาฆบูชา (1) [MP3 20.4MB] [Ogg 14.2MB]
 15. กรรม (3) [MP3 19.8MB] [Ogg 12.6MB]
 16. ขันธ์ห้า (2) [MP3 17.2MB] [Ogg 12.1MB]
 17. หลักการภาวนา [MP3 29.5MB] [Ogg 18.8MB]
 18. หลักปฏิบัติ (ออกพรรษา) [MP3 25.8MB] [Ogg 18.5MB]
 19. แก่นของการปฏิบัติ [MP3 31.3MB] [Ogg 20.3MB]
 20. ธรรม (2) [MP3 17.6MB] [Ogg 11.4MB]
 21. หลักปฏิบัติพระพุทธศาสนา [MP3 20.3MB] [Ogg 12.7MB]
 22. ตื่นหาธรรม (ปีใหม่) [MP3 18.8MB] [Ogg 12.1MB]
 23. มาฆบูชา (2) [MP3 20.2MB] [Ogg 14.3MB]
 24. โพธิปักขิยธรรม 37 [MP3 20.2MB] [Ogg 12.9MB]
 25. มูลกรรมฐาน [MP3 31.5MB] [Ogg 21.2MB]
 26. เพียรไม่ให้ความชั่วเกิด [MP3 20.6MB] [Ogg 13.3MB]
 27. ศาสนา [MP3 17.5MB] [Ogg 11.1MB]
 28. ธรรมฝั่งอยู่ในโลก [MP3 14.8MB] [Ogg 9.6MB]
 29. ขันธโลก [MP3 20.7MB] [Ogg 13.4MB]
 30. อายตนะ 6 [MP3 16.1MB] [Ogg 11.3MB]
 31. ธรรมเกิดจากความสงบ [MP3 19.7MB] [Ogg 13.1MB]
 32. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 05
  [MP3 1 ZIP 599 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_5