ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 02

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 02
 2. มรรค (1) [MP3 24.9MB] [Ogg 20.7MB]
 3. มรรค (2) [MP3 19.1MB] [Ogg 16.4MB]
 4. พุทธคุณ (1) [MP3 23.9MB] [Ogg 17.9MB]
 5. พุทธคุณ (2) [MP3 30.7MB] [Ogg 23.0MB]
 6. เเยกโลกออกจากธรรม [MP3 30.5MB] [Ogg 22.0MB]
 7. ฟังเทศน์ ฟังธรรม [MP3 27.1MB] [Ogg 22.4MB]
 8. สติรักษาจิต (1) [MP3 13.1MB] [Ogg 9.9MB]
 9. ธรรมญาณสมาธิ [MP3 31.7MB] [Ogg 24.5MB]
 10. ความฉลาดในความโง่ [MP3 23.0MB] [Ogg 19.3MB]
 11. ธรรม (1) [MP3 19.2MB] [Ogg 15.5MB]
 12. ขุมทรัพย์ [MP3 26.2MB] [Ogg 21.7MB]
 13. ธาตุ (ธาตุวัฏฐาน) [MP3 31.4MB] [Ogg 24.9MB]
 14. พุทธศาสนามีคุณค่ามหาศาล [MP3 17.4MB] [Ogg 16.7MB]
 15. พระพุทธศาสนากับสังคม [MP3 17.4MB] [Ogg 14.0MB]
 16. วันอาสาฬหบูชา (11ก.ค.19) [MP3 27.0MB] [Ogg 20.0MB]
 17. ไว้อาลัียพระอาจารย์ฝั้น [MP3 30.3MB] [Ogg 23.7MB]
 18. ความเข้าใจในธรรม [MP3 10.4MB] [Ogg 7.8MB]
 19. สติ สมาธิ ปัญญา [MP3 29.6MB] [Ogg 23.8MB]
 20. ใจ (1) [MP3 13.0MB] [Ogg 10.7MB]
 21. โอวาทปาฏิโมกข์ [MP3 24.4MB] [Ogg 19.9MB]
 22. หลักการฟังธรรมเทศนา [MP3 20.3MB] [Ogg 17.0MB]
 23. ต้นไม้พุทธศาสนา [MP3 27.7MB] [Ogg 23.2MB]
 24. เเนวปฏิบัติพุทธศาสนา [MP3 25.2MB] [Ogg 19.3MB]
 25. มนุษย์มีหลายประเภท [MP3 27.7MB] [Ogg 21.7MB]
 26. ไตรสรณคมน์ (2) [MP3 21.5MB] [Ogg 17.5MB]
 27. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 02
  [MP3 1 ZIP 593 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_2