ฟังหลวงปู่เทสก์ ชุดที่ 04

พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 1. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 04
 2. ธรรมอาศัยคงามสงบ [MP3 1.0MB] [Ogg 800.4KB]
 3. ความตื่น (ปีใหม่) [MP3 5.0MB] [Ogg 3.9MB]
 4. อวิชชา [MP3 14.4MB] [Ogg 12.1MB]
 5. เครื่องเปรียบเทียบในการบัญญัติ [MP3 20.0MB] [Ogg 16.3MB]
 6. ศีล สมาธิ ปัญญา [MP3 16.3MB] [Ogg 13.8MB]
 7. คุณพระพุทธ (1) วันวิสาขบูชา [MP3 18.9MB] [Ogg 16.5MB]
 8. คุณพระธรรม [MP3 19.9MB] [Ogg 16.8MB]
 9. คุณพระพุทธ (2) วันวิสาขบูชา [MP3 19.6MB] [Ogg 16.8MB]
 10. คุณพระรัตนตรัย [MP3 19.3MB] [Ogg 15.6MB]
 11. วิธีหาจิต (1) [MP3 15.2MB] [Ogg 13.2MB]
 12. สังวร [MP3 4.4MB] [Ogg 3.3MB]
 13. เมตตา [MP3 4.1MB] [Ogg 3.6MB]
 14. อารมณ์ [MP3 17.4MB] [Ogg 13.6MB]
 15. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [MP3 15.9MB] [Ogg 12.3MB]
 16. ธาตุสี่ (2) [MP3 19.0MB] [Ogg 16.1MB]
 17. จิตใจ [MP3 12.3MB] [Ogg 9.4MB]
 18. ความประมาทเเละไม่ประมาท [MP3 14.0MB] [Ogg 10.9MB]
 19. หิริ-โอตตัปปะ [MP3 10.6MB] [Ogg 8.1MB]
 20. ความเกิดดับ [MP3 20.2MB] [Ogg 15.1MB]
 21. ใจ (2) [MP3 16.1MB] [Ogg 13.3MB]
 22. ความแก่ [MP3 19.1MB] [Ogg 14.5MB]
 23. ศรัทธา [MP3 20.6MB] [Ogg 15.7MB]
 24. กัมมัฏฐาน [MP3 17.1MB] [Ogg 13.6MB]
 25. ความเกิดความดับ [MP3 18.2MB] [Ogg 13.7MB]
 26. เบื้องต้นการภาวนา [MP3 2.5MB] [Ogg 1.8MB]
 27. ต้นตอสมาธิภาวนา [MP3 20.1MB] [Ogg 15.1MB]
 28. ธรรมของเก่า [MP3 12.6MB] [Ogg 10.0MB]
 29. ขันธโลก [MP3 20.1MB] [Ogg 15.9MB]
 30. ปฏิบัติปฏิเวธ [MP3 20.5MB] [Ogg 14.6MB]
 31. วิธีปฏิบัติเบื้องต้น (2) [MP3 15.1MB] [Ogg 12.5MB]
 32. การเเจกอักขระพยัญชนะ [MP3 10.9MB] [Ogg 8.5MB]
 33. วิธีภาวนา (2) [MP3 6.3MB] [Ogg 4.7MB]
 34. ศรัทธาเเละความไม่ประมาท [MP3 8.8MB] [Ogg 6.7MB]
 35. คนสี่เหล่า [MP3 27.5MB] [Ogg 21.5MB]
 36. วิธีหาจิต (2) [MP3 12.0MB] [Ogg 9.9MB]
 37. พิจารณาความตาย [MP3 30.2MB] [Ogg 24.6MB]
 38. หลวงปู่เทสก์ CD ชุดที่ 04
  [MP3 1 ZIP 545 MB]
  Source: http://archive.org/details/ajahn_thate_4