45. เมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวไป

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

๔๕. เมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวไป
วันที่ n/a พ.ศ. ๒๕๒๙

วันนี้เป็นวันสิ้นฤดูฝน ที่อธิฐานผ้าอาบน้ำฝนสิ้นสุดวันนี้แหละ ต้องวิกัปป์ ผ้าอาบน้ำฝนต้องวิกัปป์ มันขาดจากผ้าอาบน้ำฝนแล้ว มันต้องวิกัปป์วันนี้แหละ อย่าลืมทุกๆคนต้องวิกัปป์ผ้าอาบน้ำฝน วิกัปป์แล้วก็ถอนวิกัปป์ไว้เลย ใช้เลยคราวนี้

ออกพรรษาแล้วใกล้สอบนักธรรม เตรียมสอบนักธรรม ยังอีกกี่วันแล้วนี่ตั้งอกตั้งใจสอบ เรียนมาตั้งปีแล้วพยายามสอบเท่าที่จะสามารถทำได้ เป็นประโยชน์มากในการเรียนนักธรรม คือได้ค้นคว้าประกอบการพิจารณา ธรรมะที่เราเรียนมาแล้ว เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพิจารณา เป็นเครื่องอยู่ของเรา ถ้าไม่ได้เรียนไม่มีการศึกษาไม่มีการพิจารณา มันก็ว่างเปล่าจากการพิจารณาธรรมะ ต่อไปนั้นเมื่อเรียนจบสอบเป็นนักธรรมแล้ว ก็ตั้งใจภาวนาทำความเพียรทุกคน

จะออกวิเวกเที่ยวป่าเที่ยวดงก็ตามใจ จะไปที่ไหนก็ต้องให้มีหมู่มีเพื่อน อย่าไปคนเดียวทิศเดียว อย่าไปประพฤติเหลวไหลมันไม่ดี อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็สังเกตดูว่าเราทำดีหรือยัง ที่เราไม่อยู่กับเพื่อนเราทำดีอย่างนี้ไหม หรือว่าเราทำเพื่อกลัวหมู่ว่าขี้เกียจแต่ว่ากลัวหมู่ว่า ครั้นออกไปแล้วยิ่งขี้เกียจใหญ่ ซ้ำอยู่ในวัดกับหมู่คณะก็มีข้อวัตรข้อปฏิบัติประพฤติเรียบร้อยทุกอย่าง ครั้นออกไปแล้วหมู่ก็ไว้เนื้อเชื่อใจ ไปอยู่ในที่วิเวกก็ทำความเพียรภาวนา อย่าทิ้งกิจวัตร ข้อวัตรทุกสิ่งทุกประการ

ที่เราทำอยู่ในวัดนี้ฉันใด เราออกไปก็ฉันนั้น แท้ที่จริงอยู่ในหมู่ในเพื่อนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ได้ความเจริญงอกงาม บางทีออกไปแล้วอาจจะสู้อยู่ในหมู่ในเพื่อนไม่ได้ ถ้าอยู่ในหมู่ในเพื่อนเรียบร้อยดีแล้ว ออกไปวิเวกก็ให้เรียบร้อยเหมือนกัน

ข้อวัตรปฏิบัติเป็นของสำคัญ เครื่องบริขารรักษาภายนอกเราเห็นชัดแต่ภายนอกทีเดียว ถ้าของภายนอกเรียบร้อย ก็เพราะของภายในมันเรียบร้อย มันจึงค่อยเป็นไปได้

ไปอยู่ในที่วิเวกก็ทำความเพียรภาวนา อย่าทิ้งกิจวัตร ข้อวัตรทุกสิ่งทุกประการ ที่เราทำอยู่ในวัดนี้ฉันใด เราออกไปก็ฉันนั้น

[จบ โอวาทหลังปาติโมกข์ 45. เมื่อออกพรรษาแล้วเที่ยวไป]