76. การอบรมในโบสถ์ครั้งสุดท้าย

ธรรมเทสนา ชุด โอวาทหลังปาติโมกข์
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

๗๖. การอบรมในโบสถ์ครั้งสุดท้าย
วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ภิกษุพูดคำแทนชื่อ บางทีก็ยังไม่ทันถูก ตามภาษาบ้านเมืองแถวนี้เขานิยมเรียกว่า “ครูบา” คำว่า “ครูบา” นี้เป็นคำแทนชื่อ เป็นคำแสดงความเคารพ ชาวบ้านชาวเมืองเขาเรียกพระว่า “ครูบา” สำหรับพระเจ้าพระสงฆ์เรียกกัน ใช้เรียกผู้มีอายุพรรษากว่าจึงเรียก “ครูบา” ท่านที่มีพรรษาอ่อนกว่าแล้วไปเรียก “ครูบา” เป็นอาบัติ เหตุนั้นไม่ควรเรียก “ครูบา”

ครั้นมีความเคารพแท้เรียก “ครูบาอาจารย์” เป็นการเคารพแท้ เป็นคำแทนชื่อผู้ที่เป็นอาจารย์ คำเรียกผู้มีพรรษามากกว่าว่า “ครูบา” ก็ดีเหมือนกัน ดีกว่าเรียกว่า “คุณ” ถ้าหากเรียกผู้มี พรรษาน้อยกว่าว่า “คุณ” ก็สมควร ให้รู้จักเรียกกันตามความนิยมนับถือกันอย่างนั้น

ต่อไปนี้การศึกษาเล่าเรียนฝ่ายวิปัสสนาธุระก็ดี ฝ่ายคันถธุระก็ดี ให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระผู้มีอายุพรรษามาก ที่พอจะปรึกษาหารือได้ ที่พอจะพูดคุยกันได้ก็คุยกันไป

ถ้าหากว่ามันขัดข้องกันจริงๆจังๆ จึงค่อยมาหาผม ผมพูดได้แต่เล็กๆน้อยๆ มันหมดเรื่องหมดทางแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปผมพูดไม่ได้ พูดได้เท่าที่พูดแล้วนั่นแหละ เอาละ

[จบ โอวาทหลังปาติโมกข์ 76. การอบรมในโบสถ์ครั้งสุดท้าย]