รูปหลวงปู่เทสก์

รูป หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

รูปหลวงปู่เทสก์ ไม่ไหม้ไฟ จากเหตุการณ์อุบัติเหตุเพลิงไหม้อาคารเก็บของและกุฏิพระ ที่วัดป่าเชิงเลน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (2012) มีรูปหลวงปู่เทสก์จำนวนมากที่เก็บไว้ ทั้งจากหนังสือด้วย รวมถึงรูปครูบาอาจารย์ (หลวงปู่เสาร์ หลวงตาบัว หลวงปู่บุญฤทธิ์) อีกด้วย ที่ไม่ไหม้ไฟ ดูรายละเอียด link1 และ link2

อนึ่ง ในหนังสือ ธาตุ – ขันธ์ อายตนสัมพันธ์ (ฉบับลายมือหลวงปู่เทสก์ พ.ศ.๒๕๓๕) คณะศิษย์ผู้จัดทำได้บันทึกไว้ว่า ได้กราบเรียนขออนุญาตนำรูปหลายรูปมาลงไว้ในหนังสือ พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯท่านอนุญาตให้ลงได้แค่หนึ่งรูปเท่านั้น เพราะ “ไม่อยากให้ผู้อ่าน สนใจเรื่องภาพ มากกว่าธรรมะ” แต่ในขั้นตอนระหว่างจัดทำหนังสือนั้น ผู้ทำหน้าที่จัดรูปเล่มไม่ได้ทราบบทสนทนานี้ ก็ได้พยายามหาทางนำรูปหลวงปู่เทสก์หลายๆรูปจัดวางลง แต่ก็มีปัญหานานัปการ ไม่อาจนำรูปจัดลงใน layout ให้ลงตัวได้ ผลที่สุดก็สามารถนำรูปลงได้แค่รูปเดียว คือรูปที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ฯได้อนุญาตให้ไว้

เหตุนี้ เหล่าศิษยานุศิษย์จึงควรเห็นรูปพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ หรือรูปครูบาอาจารย์องค์ต่างๆก็ด้วย ว่าเป็นเพียงสักแต่ว่ารูป ตาเห็นรูป ใจเห็นธรรม อันว่ารูปถ่าย หรือรูปเคารพ รูปปั้น รูปหล่อ รูปเหมือนต่างๆ ก็เช่นกัน เป็นเพียงสักแต่ว่ารูป ของเหล่านี้ ไม่สามารถทำให้เราละเหตุของทุกข์ได้ ธรรมะต่างหากที่ทำให้เราถึงธรรมได้

กระนั้นก็ตาม ถ้าหากเราคิดเป็น พิจารณาเป็น ใช้ของเป็น สิ่งของต่างๆก็สามารถใช้เป็น “สื่อ” น้อมนำให้เกิดสังขารธรรมอันเป็นบุญเป็นกุศลได้ ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะดูแลรักษาไว้ตามแต่เหตุอันเหมาะอันควร เพื่อประโยชน์สุขแก่ลูกแก่หลานรุ่นต่อๆไป